Oferta skierowana do podmiotów gospodarczych obejmuje w szczególności:

 • bieżącą obsługę prawną
 • dochodzenie roszczeń
 • windykację należności
 • zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji, organami administracji
 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych: projektów uchwał, regulaminów, dokumentów pracowniczych
 • zakładanie spółek / rejestrację działalności
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów (np. umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umów o dzieło, umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, umów agencyjnych, dystrybucyjnych, komisowych, umowy poręczenia, a także innych umów nienazwanych)
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zarówno prawa polskiego, jak i europejskiego

Pomoc prawna dla osób fizycznych uwzględnia między innymi:

 • zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji, organami administracji państwowej i samorządowej
 • dochodzenie roszczeń, w tym alimentacyjnych
 • sporządzanie pism procesowych
 • sporządzanie projektów umów
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych dotyczących zarówno prawa polskiego, jak i europejskiego

MICHAŁ STRYJSKI

Oferta kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak również przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Mając na uwadze konkretne potrzeby Klienta, pomoc prawna może być świadczona w formie doraźnej obsługi jednostkowych przedsięwzięć, jak i stałego doradztwa prawnego.

Oferujemy elastyczny i przejrzysty sposób rozliczania za świadczoną pomoc prawną: od zapłaty za prowadzenie poszczególnej sprawy, poprzez obsługę z limitem godzin, do stałej obsługi bez limitu czasu.

Do przedsiębiorców skierowana jest szeroka oferta kompleksowej obsługi prawnej, każdorazowo uwzględniająca specyfikę konkretnej branży, w której działają. Na każdym etapie współpracy konsultowane są proponowane dalsze czynności, ich zasadność oraz zakładana efektywność.

Świadczenie pomocy prawnej nie ogranicza się tylko do obszaru miasta Poznania. W zależności od konkretnych potrzeb Klienta, możliwe jest dokonywanie czynności na terenie kraju, jak i zagranicą.

Obsługa możliwa jest w języku polskim i angielskim.

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, handlowego, dotyczącego nieruchomości, prawa pracy oraz prawa administracyjnego. W zakresie świadczonych usług pozostaje również prowadzenie spraw związanych z porwaniem dzieci.

Kancelaria Radcy Prawnego Michała Stryjskiego została założona w 2005 roku. Michał Stryjski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego, prowadzonych w latach 2007– 2008 również przez UAM. W 2005 roku ukończył aplikację radcowską z wynikiem bardzo dobrym.

TOP